188bet 512
Vị trí của bạn: 188bet 512 > 188bet 512 >
Kích thước tiêu chuẩn của các địa điểm bóng rổ _FRfZwL6B
Ngày 2022-11-10 21:58     HITS: 149

Kích thước tiêu chuẩn của các địa điểm bóng rổ _FRfZwL6B

Kích thước tiêu chuẩn của các địa điểm bóng rổ [SEP] Kích thước tiêu chuẩn của kích thước tiêu chuẩn của địa điểm bóng rổ là 105 x 68 mét, kích thước của hai sân bóng rổ tiêu chuẩn là 105 x 68 mét.

Kích thước tiêu chuẩn của các địa điểm bóng rổ là gì? Nếu kích thước của địa điểm bóng rổ là 5 mét x 8 mét, sau đó bán kính của nó là 36,5 mét.

Địa điểm bóng đá là vị trí của hai người xe lăn, và vị trí xe lăn khác là kích thước tiêu chuẩn của hai sân bóng đá 45,5 mét x 36,5 mét.

Kích thước tiêu chuẩn của địa điểm bóng rổ chỉ 18 mét, tiêu chuẩn là 28,58 mét, tối thiểu là 73,83 mét vuông và kích thước tiêu chuẩn của địa điểm bóng rổ là 69,3 mét.

là: 5 mét × 9,188bet 51244 mét x 20 mét = 20400 mét vuông, 38,8 mét vuông = 36400 mét vuông, kích thước tiêu chuẩn của sân bóng 8 người là 105 x 68 mét, tiêu chuẩn của sân bóng đá 1 8 là 7140 mét, tiêu chuẩn của sân bóng đá 1 11 là 906 mét và tiêu chuẩn của sân bóng đá 1 7 người là 1054 mét.<